Dataspel som läromedel

I takt med att datorer och mjukvara utvecklas får vi tillgång till dataspel som kan användas till mycket annat än ren underhållning. Forskningen inom användargränssnitt och innehåll i dataspel sker ofta parallellt med forskning inom pedagogik. Resultatet är spel som genererar äkta aha-upplevelser och som även har ett vettigt kunskapsinnehåll. Spel engagerar och har gjort så i alla tider. Idag har vi tillgång till kraftfullare och mer lättillgängliga spel än någonsin tidigare i historien. Det bådar gott för framtiden! Om du vill fördjupa dig på ämnet är tipset att läsa om spelteori – det är ett område som inte bara är intressant för den som spelar poker eller schack utan även för som spelar dataspel.

Många tråkiga och abstrakta inslag i skolundervisningen, som fysik och matematik, kan göras mycket roligare med hjälp av spel. Spel kan fungera som renodlade lärospel i skolan och användas som resurs. Även språkundervisning är ett område som håller på att revolutioneras tack vare att spelskapare och pedagoger slagit sig samman och tagit fram nya produkter. För mindre barn är konkret och interaktivt lärande bättre än abstrakt inlärning. Med hjälp av dataspel kan kunskapen bli väldigt konkret genom att den involverar fler sinnen. Du ser något på skärmen och klickar på den, varpå skärmen förändras och olika ljudeffekter aktiveras. Det är mycket effektivare än när en lärare står vid en kateder och pratar.

Dataspel gynnar lärande för många elever

Dataspel inspirerar genom spelmekanik

Det som gör spel för datorer roliga och ibland nästan beroendeframkallande är att de bygger på kunskap om hur våra hjärnor fungerar. Området brukar kallas spelteori eller spelmekanik. Vi strävar, ofta omedvetet, mot omedelbar behovstillfredsställelse. Detta är exakt vad vi får i de flesta dataspel, där en framgångsrik handling i spelet leder till någon form av belöning – kanske i form av poäng eller genom att allt större delar av spelet blir tillgängliga för oss. Pedagogiska spel är utvecklade med detta i åtanke och ger oss små belöningar i takt med att vi uppnår kunskapsmål. Detta är något som vi garanterat kommer att få se mer av inom undervisning i framtiden.