Voxnadalens fyror

Voxnadalens fyror är en filmblogg och ett samarbete mellan sju olika skolor som ligger längs älven Voxnan i Hälsingland. Precis som namnet antyder skrivs Voxnadalens fyror av fjärdeklassare som medverkar i tävlingen Webbstjärnan. Fjärdeklassarna från olika skolorna ges genom Webbstjärnan en chans att med film berätta en historia, att lära sig lägga ut material på nätet samt att lära sig använda webben rätt. Fjärdeklassarna får vara kreativa och använda olika tekniska hjälpmedel, deras föräldrar kan på ett tillgängligt sätt följa vad deras barn gör om dagarna i skolan och lärarna får möjlighet att arbeta med ett spännande projekt som bidrar till barnens säkerhet på nätet.

Voxnadalens fyror har arbetat fram några mål som de vill uppnå när de deltar i Webbstjärnan, några av dessa är att berätta sin historia, vilka de vill vara och hur de vill ha det i framtiden. Genom bloggen ges de en chans att nå ut till fler människor och skapa kontakter mellan fler skolor i vårt land. I arbetsprocessen med bloggen ingår det att spela in en film och dokumentärfilmaren Josefin Torp har varit skolorna behjälplig med att komma igång med arbetet och Lotten Andersson från Viksjöfors skola är ansvarig utgivare. Eleverna jobbar för det mesta i par och de har haft två timmar på sig att producera en filmsnutt.

Voxnadalens fyror lär sig internetrespekt

Voxnadalens fyror lär sig inte bara att använda teknik, knyta kontakter och att använda sin fantasi. De får också lära sig hur man beter sig på ett sjyst sätt på nätet. Skolorna vill att elevernas filmer och bloggar ska kunna ses av allmänheten, men inte att de ska vara sökbara på Youtube. Eleverna lär sig hitta och söka efter användbara bilder och vilket material som är lämpligt respektive olämpligt att lägga ut på internet. De får fundera över hur de använder bilder och annat material samt hur de vill att deras egna alster ska användas. Förhoppningsvis bidrar detta till en medveten generation som bemöter varandra med respekt.

Voxnadalens fyror använder film och bloggning i undervisningen