Webbstjärnan

Webbstjärnan är en skoltävling som anordnas av Internetstiftelsen i Sverige, IIS, och är öppen för alla grund- och gymnasieskolor i Sverige. Tävlingen går ut på att eleverna ska göra en webbplats om valfritt ämne samt lära sig grunderna i webbpublicering. Webbstjärnan startades 2008 och har sedan dess vuxit allt mer för varje år som gått. Syftet är att internet på ett naturligt sätt ska bli en integrerad del av skolans undervisning och att eleverna samtidigt lär sig rätt och fel på webben. Genom att eleverna själva producerar ljud, bilder och filmer lyfts samtidigt frågan om vad som är lämpligt att lägga ut på nätet.

Webbstjärnan skapar aktiva användare som medverkar till att ett bra klimat råder på internet genom att lära ut vilken typ av material som man får använda på bloggar och sociala plattformar. Alla elever i hela landet bjuds in till att vara med i tävlingen. År 2015 deltog 65 000 elever från grund- och gymnasieskolorna. Tävlingen kräver inte några förkunskaper, utan dessa skaffar eleverna sig under tävlingens gång. Tävlingen är därför också en lärandeprocess. Alla som deltar får en .se-domän, ett webbhotell och ett publiceringsverktyg från IIS samt erbjuds stöd av lärare för att de enkelt ska kunna starta upp ett projekt på sin skola.

Webbstjärnan främjar lärande och kreativitet

I skollagen står att moderna verktyg ska vara en naturlig del av den pedagogiska vardagen i skolan och IIS möjliggör genom Webbstjärnan att fler elever lär sig fördelarna med internet. Det är viktigt att uppmuntra kreativitet i skolan eftersom skolsystemet tenderar hämma just det. I en undersökning gjord av Skolverket år 2009 drogs slutsatsen att IT inte används tillräckligt mycket som ett pedagogiskt verktyg i skolorna, något som IIS vill förändra genom utbildning om nätet och genom att ge förutsättningar att skapa egna internetsidor. Bidragen måste ha en pedagogisk koppling, men annars är det endast fantasin som sätter gränser för vad tävlingsbidragen kan bestå av. Alltifrån forum för litteratursamtal till inlästa Wikipediaartiklar och filmbloggar om lokalhistoria har bidragen bjudit på.

Webbstjärnan är en internettävling för Sveriges skolor